Hermanides De Vries Van Baaren Advocaten

Hermanides De Vries Van Baaren Advocaten is een kantoor voor juridische dienstverlening in Eindhoven, gelegen aan het goed bereikbare bedrijventerrein De Hurk.


Wij leggen ons toe op dienstverlening aan ondernemingen en ondernemers, van de eenmanszaak tot (grote) bedrijven in het MKB en MKB+ segment.


Ons klantenbestand is regionaal gekleurd, sterk georiënteerd op de stad Eindhoven en haar directe omgeving, maar bestaat ook uit landelijke opererende ondernemingen.

Onze dienstverlening kent geregeld een grensoverschrijdende, internationale dimensie.


De nadruk ligt op het leveren van kwaliteit, waarbij de focus op snelheid van dienstverlening niet verloren gaat. Onze cultuur is er een van “no nonsense”,

maar met gevoel voor verhoudingen.


Onze klanten staan wij vaak al jarenlang bij. Ons streven is het bereiken van een vertrouwensband die het strikt zakelijke voorbij gaat; juridische bijstand en advisering is immers maatwerk.


Profiel

Onze organisatie is een modern, op de zakelijke markt gericht kantoor, dat zonodig en gewenst geïntegreerde multidisciplinaire dienstverlening kan aanbieden. Daartoe kunnen wij de diensten van externe notarissen, accountants en fiscalisten inroepen, met wie wij nauw samenwerken. Vanzelfsprekend houden wij dan de regie in handen.

Hoewel verschillende advocaten als specialisten op specifieke rechtsgebieden gelden, kan elk, alleen of in samenwerking met een kantoorgenoot, u bijstaan met betrekking tot de meeste, voor een ondernemer / onderneming relevante rechtsgebieden.

Kwaliteit uit zich naar onze smaak en idee niet alleen door de omvang van de organisatie, maar door de binnen de organisatie aanwezige kennis en inzet.
Door de overzichtelijke omvang van het kantoor is de vertrouwensband tussen advocaat en klant meer dan strikt formeel, terwijl voldoende differentiatie in de verdeling van de vakgebieden tussen de verschillende advocaten de kwaliteit waarborgt.

De zakelijke verhoudingen en belangen verliezen wij nimmer uit oog. In ons vindt u dan ook een vertrouwde partner, die een kritische houding niet uit de weg gaat. De advocaten tonen betrokkenheid en denken verder mee dan de strikt juridische aspecten van de betreffende zaak, of beter gezegd: uw zaak.